De zestiende eeuw was een gouden eeuw in de geschiedenis van Hoogstraten. Een eeuw die niet alleen gekenmerkt wordt door de bouw van de Sint-Katharinakerk, maar waarin ook tal van prachtige huizen en waardevolle gebouwen hun oorsprong vonden en die nu nog steeds het uitzicht en het karakter van het centrum bepalen. Tijdens een wandeling langs de Vrijheid ontdek je heel wat goed bewaarde erfgoedparels.

De Gulden Coppe

De Gulden Coppe | Vrijheid 173


De woning dateert uit 1520 en is wellicht één van de oudst bewaarde huizen op de Vrijheid. Het huis werd in 1540 aangekocht door Antoon III Keldermans, die betrokken was bij de bouw van de kerk, het stadhuis en het kasteel. Vermoedelijk heeft hij het huis later verbouwd. Momenteel is de Gulden Coppe een horecazaak, die nog steeds dezelfde naam draagt.

De Draeck | Vrijheid 181


Deze bakstenen woning werd opgetrokken in de 16de eeuw. Het interieur bevat nog originele elementen. Het is volledig in zijn oorspronkelijke toestand bewaard gebleven met uitzondering van de voorgevel die omstreeks 1740 in rococostijl werd herbouwd.

Den Draak Hoogstraten
Knechtjeshuis

Knechtjeshuis | Vrijheid 183


Het Knechtjescollege of Knechtjeshuis is een voormalig jongensweeshuis, in 1555 gesticht door gravin Elisabeth van Culemborg, bestemd voor de opvang van twaalf weesjongens. Later werd het gebruikt als onderpastorij en sinds 1992 zijn er verschillende horecazaken in gevestigd.

Het Gulden Vlies | Vrijheid 185


Het Gulden Vlies dateert uit het begin van de 16de eeuw. Later, in 1566, behoorde het huis aan Anthoni Peeter Verwilt, procureur in Hoogstraten. Sedert 1780 is het een pastorij en later werd het de dekenij van de Sint-Katharinakerk en dit is tot op de dag van vandaag zo gebleven. De prachtige deurwaaier werd in 1945 vervaardigd door Albert Cornelissen uit Minderhout.

Rijkswachtkazerne

Rijkswachtkazerne | Vrijheid 208 


De huidige rijkswachtkazerne werd in 1895-1896 gebouwd naar ontwerp van Pieter Taeymans op de plaats waar het vroegere meisjesweeshuis stond. Het is een symmetrisch gebouw in eclectische stijl met neotraditionele inslag. Na jarenlang gebruik als rijkswachtkazerne werd het gebouw onlangs gerestaureerd en deels ingericht als appartementen, handelsruimten en horecazaken.

De Kleine Zwaan of nu 'Artis Amore' | Vrijheid 230


Dit huis heeft door de jaren heen verschillende bestemmingen gekend. In de 17de eeuw was het vermoedelijk al een boerenhuis dat in 1736 werd vernieuwd en de naam Artis Amore kreeg. In 1832 werd het een brouwershuis met brouwerij genaamd 'De Zwaen'. In 1906 werd de voorgevel verbouwd in neorococostijl en rond 1934 werd het in gebruik genomen als hotel. Nu bevindt zich er een dokterspraktijk en wellnesscentrum.
Het huis draagt nu nog steeds de naam Artis Amore. De centrale, smeedijzeren cartouche met schelpenmotieven en inscriptie 'Artis Amore 1736' werd opnieuw vervaardigd door Albert Cornelissen.

Artis Amore
Klein Seminarie

Klein Seminarie | Vrijheid 234


Dit college stond vroeger wijd en zijd bekend als het ’Pastoorsfabriekske‘. Het werd in 1835 opgericht op de plaats van het oude Clarissenklooster uit 1489. De huidige voorbouw is 20ste-eeuws en dateert uit de periode 1939-1945. In de voorgevel valt vooral het vier meter grote beeld op dat de Moeder Gods (Mater Dei) voorstelt, patrones van het Seminarie. Dit beeld, gemaakt door Jef Jacobs, werd door de Hoogstraatse bevolking aan het Seminarie geschonken als blijk van dank voor het veilig onderdak dat de bevolking gekregen had in de grote kelders tijdens de droeve beschietingsdagen van oktober 1944. Op 25 mei 1952 werd het door Mgr. Seunens gewijd

Kapelletje van O.L.V. van Bijstand (1696)


Aan de Heilig Bloedlaan, tegenover het woonzorgcentrum, vind je één van de voornaamste Hoogstraatse kapelletjes. Dit zowel omwille van het historisch verleden als omwille van haar sierlijke bouw. In 1696 werd het kapelletje opgericht door Z.E.H. Andreas Theunis, pastoor, landdeken en kanunnik van de Sint-Katharinakerk, tevens oud-rector van de Latijnse School. Hij kreeg hiervoor de goedkeuring van de bisschop van Antwerpen en van de Gravin van Hoogstraten, Maria Gabriëla de Lalaing. Op 21 april 1696 legde de gravin zelf de eerste steen, de 20ste juni was het voltooid. Het werd gebouwd door Libert Fabri die eveneens de begijnhofkerk bouwde. In 1931 werd er een klein parkje omheen gelegd.

Kapel Hoogstraten
Pastorij Begijnhof

De Pastorie van het Begijnhof | Vrijheid 99


De eerste aankoop van een pastorie gaat terug tot in 1439. Het gebouw brandde tot tweemaal toe uit in 1634 en 1645. In 1648 werd het heropgebouwd en in 1870 werd het aan de kerkfabriek van Sint-Jan Baptist verkocht. Zij lieten het in 1874 nogmaals verbouwen. Tot voor enkele jaren deed het dienst als pastorij. Nu kan je er een heerlijk kopje koffie drinken in koffie- en theesalon Ladorée.