Ook al is Meersel-Dreef het kleinste dorp van Hoogstraten, op toeristisch vlak is het een sterke trekpleister. Kathedralen en grote kastelen zal je er niet aantreffen en beroemde kunstenaars hebben er nooit geleefd. Maar de boeren, ambachtslieden en geestelijken die hier een simpel bestaan leidden, hebben doorheen de eeuwen tal van interessante sporen nagelaten. Zelfs avonturier Tom Waes heeft hier in een recent verleden nog een interessant spoor getrokken...

Ontstaan


De eerste nederzetting in Meersel-Dreef ontstond vermoedelijk in de 12de eeuw. De plek leende zich uitstekend voor bewoning dankzij de handelsweg Leuven-Breda-'s Hertogenbosch en de nabijheid van de rivier de Mark.
De oudste vermelding van Meersel dateert uit 1228. In die tijd behoorde Meersel nog tot het grondgebied van de heer van Breda. Later werd Meersel onderdeel van het Land van Hoogstraten. De benaming Dreef kwam er bij toen in 1690 een dreef naar het kapucijnenklooster werd aangelegd.

Kapucijnenklooster

Het kapucijnenklooster werd in 1687 gesticht door Jan de Wyse, een rijke, katholieke zakenman uit Breda. Door de aanhoudende godsdienstvervolgingen kwamen vele katholieken uit Noord-Brabant hun godsdienstverplichtingen over de grens vervullen.
Op 21 mei 1687 kwamen de eerste 4 kapucijnen in Meersel aan. In 1690 werd de kerk ingewijd door de bisschop. Door de grote toeloop van het volk was er nood aan een goede toegangsweg en daarom werd nog dat jaar de huidige 'Dreef' aangelegd. In 1794 werden door de Fransen de kloosters afgeschaft. Ook de kapucijnen moesten het klooster verlaten.
De huidige vorm van het klooster kwam tot stand in 1929 toen er een ziekenhuis voor kapucijnen aan toegevoegd werd. In 1962 kwam de laatste grote uitbreiding met de speeltuin 'De Zevenster'. Het klooster is al die tijd een eenvoudig en sober gebouw gebleven, geheel in lijn van de regel van de orde.

Mariapark

Sinds 1895 is het Mariapark met de Lourdesgrot in België en Nederland een bekend bedevaartsoord. De verschijning van Maria in Lourdes bracht ook in Meersel-Dreef een ongeziene Mariadevotie op gang. De kapucijnen speelden hier graag op in en de 'Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Meersel-Dreef' werd de spil van de devotie aan de grens.

Het bos tegenover het klooster, dat aanvankelijk dienst deed als kloostertuin, kreeg een nieuwe bestemming als devotiepark. Pater Jan Baptist Rutten had beloofd een Lourdesgrot op te richten indien hij veilig en wel zou terugkeren van een missie in Punjab (Pakistan). En zo geschiedde.

Meerselmolen

De watermolen, zoals je hem nu ziet, dateert uit 1910. Hij werd gebouwd nadat de vorige molen in vlammen opging. Op het eerste gezicht merk je zelfs niet dat het een watermolen is. Het water stroomt langs een kanaal onder de weg en het gebouw door. Aan de achterkant van het gebouw stort het bruisende water zich in het molenwiel.

De Meerselmolen wordt voor het eerst genoemd in een document van de heer van Hoogstraten uit 1382. Het was toen slechts een kleine, houten constructie, verscholen in het toenmalige moerasachtige gebied. Door brand en oorlogsgeweld moest het gebouw door de eeuwen heen vaak terug heropgebouwd worden. Toch is deze watermolen aan de Mark altijd bepalend geweest voor het dorpsleven van Meersel-Dreef. Deze, voor die tijd moderne turbinemolen, vormt nu een bijzonder industrieel monument. In 1998 werd hij geheel gerestaureerd en sindsdien is hij ook bewoond. Je kan er zelfs even verpozen op het rustige terras.

Tom Waes achterna

En het wordt helemaal interessant als je weet dat avonturier Tom Waes Meersel-Dreef bezocht voor zijn programma Reizen Waes. Op zoek naar het meest noordelijke punt van België belandde hij in deze Hoogstraatse parel en pootte er een infobord neer.

Ondertussen heeft het infobord over het meest noordelijke punt van België een nieuwe locatie gekregen.

Ook benieuwd naar dit - ondertussen beroemde - meest noordelijke punt? Aan de gevel van Café FF Thuis vind je het infobord met de nodige richtlijnen. Het bord werd ontworpen door Kamiel De Bruyne, die ook de borden voor de Nutteloze Borden Wandeling heeft gemaakt. Je bent dus gewaarschuwd...