In de webshop van stad Hoogstraten vind je de Hoogstraten cadeaubon en andere producten die worden aangeboden bij Visit Hoogstraten. Je koopt bij stad Hoogstraten. De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing.

Algemene voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de door Hoogstraten uitgegeven cadeaubon. Door de cadeaubon te gebruiken, aanvaard je onderstaande productvoorwaarden en verbind je jezelf ertoe deze na te leven. 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle door stad Hoogstraten uitgegeven cadeaubonnen, in welke fysieke of digitale verschijningsvorm dan ook.
 2. De digitale cadeaubon heeft een waarde van € 5, € 10, € 20 of € 50 en is voorzien van een unieke 16-cijferige code en QR-code. Alleen originele cadeaubonen kunnen worden ingewisseld. Beschadigde of anderszins onbruikbaar geworden bonen kunnen niet worden besteed of omgewisseld. In geval van verlies, diefstal of onbevoegd gebruik door derden van deze unieke code vindt geen vergoeding of vervanging plaats. Neem in deze gevallen contact met ons op om te kijken naar de mogelijkheden.
 3. De cadeaubon kan in meerdere keren worden uitgegeven en is niet inwisselbaar voor contant geld. Ook de restwaarde is onder geen beding inwisselbaar voor geld.
 4. Iedere cadeaubon is 2 jaar geldig vanaf de uitgiftedatum. Na de vervaldatum kan de cadeaubon niet meer worden gebruikt. De geldigheidsduur is na te kijken via de saldochecker op www.visithoogstraten.be. Na deze twee jaar vervalt elke aanspraak op het saldo op de cadeaubon.
 5. Het saldo en de uitgiftedatum van de cadeaubon zijn te vinden via de saldochecker op www.visithoogstraten.be. De datum die hier wordt aangegeven is leidend voor de geldigheid.
 6. Bij (poging tot) fraude en/of misbruik met de cadeaubon, daaronder mede te verstaan het proberen te verzilveren van de cadeaubon door falsificatie zal hiervan direct aangifte worden gedaan bij de justitiële autoriteiten en is stad Hoogstraten volledig gerechtigd haar volledige schade te verhalen.
 7. Contante betaling van (meerdere) cadeaubonnen is niet mogelijk.
 8. Stad Hoogstraten is geen partij bij de koopovereenkomst tussen gebruiker van de cadeaubon en betreffende deelnemende ondernemer. Stad Hoogstraten is niet verantwoordelijk voor de aankoop van producten die door een gebruiker van de cadeaubon bij een desbetreffende deelnemende ondernemer zijn gekocht. Hiervoor wordt verwezen naar de voorwaarden van de desbetreffende deelnemende ondernemer.
 9. Stad Hoogstraten kan deze voorwaarden wijzigen. Het is raadzaam om deze voorwaarden telkens voor het gebruik te raadplegen.
 10. De aangesloten ondernemers waarbij de cadeaubon is in te wisselen kan op ieder moment worden aangepast. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan het aanbod dat op enig moment op de website zichtbaar is of op enige wijze is afgedrukt.
 11. In het geval van overmacht kan stad Hoogstraten het inwisselen van de cadeaubon voor onbepaalde tijd opschorten.

Algemene voorwaarden webshop
We doen ons uiterste best om je juist te informeren, maar het kan voorkomen dat de informatie in onze webshop per ongeluk onjuist is. Zodra wij dat merken, zullen we de informatie verbeteren. Als er levertermijnen worden genoemd is dat een indicatie, het kan voorkomen dat jouw bestelling later of eerder aankomt.

Identiteit ondernemer
Stad Hoogstraten
Vrijheid 149 - 2320 Hoogstraten
[email protected]
Ondernemingsnummer: 207.502.202.

Bestelling en jouw gegevens

 • Zodra je in onze webshop iets bestelt en de online bestelprocedure afrondt, heb je met ons een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.
 • De gegevens die je aan ons doorgeeft in de online bestelprocedure verwerken we conform de Europese Privacy wetgeving en ons privacy statement.

Prijs

De geldende prijzen worden vermeld op de website. Met uitzondering van de BTW vrijgestelde cadeaubonen zijn de prijzen van producten inclusief BTW en kunnen deze van tijd tot tijd wijzigen.

Verzendkosten
De verzendkosten zijn niet bij de prijs van de producten inbegrepen en worden afzonderlijk vermeld en in rekening gebracht.

Betaling

 • Wanneer je iets koopt via onze webshop, betaal je via iDeal, Bancontact of een andere aangeboden optie.
 • Voor grote of zakelijke bestellingen kan je contact opnemen met Visit Hoogstraten via [email protected]

Beschadigd?

 • Is het geleverde product beschadigd? Laat het ons weten. Wij kunnen dan het product herstellen of vervangen. Mocht dat niet mogelijk zijn, dan kan stad Hoogstraten het door jou betaalde bedrag terug betalen.
 • We zijn niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade.
 • Onze aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag van jouw bestelling.

Herroepingsrecht

 • Binnen 14 dagen kun je afzien van je aankoop. Je kunt het product in deze periode zonder reden terugsturen en krijg je geld terug. Het product dient onbeschadigd en ongebruikte te zijn. Ook een aangekochte en ongebruikte (online) cadeaubon kun je binnen 14 dagen aanbieden aan de balie van Visit Hoogstraten (Vrijheid 149 – 2320 Hoogstraten). Tijdens de bedenktijd ga je zorgvuldig om met het product en de verpakking. De bedenktijd gaat in op de dag nadat jij het product hebt ontvangen.
 • Indien je van dit herroeppingsrecht gebruik wilt maken kun je een e-mail sturen [email protected] en aangeven dat je gebruik wilt maken van het herroepingsrecht en om welke producten het gaat.
 • Zo snel mogelijk, maar binnen de 14 dagen vanaf de melding stuur je de producten retour of overhandig je deze fysiek. Vergeet daarbij niet om het betalingsbewijs mee te sturen. In het geval van een online aankoop wordt na ontvangst het bedrag op de bankrekening gestort die je hebt gebruikt bij de aankoop. In het geval dat de cadeaubon is gebruikt bij een van de deelnemers vervalt de mogelijkheid om de aankoop te annuleren.

Klachtenregeling

 • Je mag als consument rekenen op toepassing van het Belgische recht. We vinden het vervelend als je niet tevreden bent. Heb je klachten? Neem contact met ons op, dan proberen we samen een oplossing te bereiken.
 • Stad Hoogstraten heeft 4 weken de tijd om de klacht in onderling overleg op te lossen.

Contact
Heb je vragen over de producten in de webshop? Neem contact met ons op via onderstaande gegevens:

VisitHoogstraten
[email protected]