In de Molenstraat, aan de brug over de Mark, staat al sinds de 14de eeuw, de Laermolen. Aanvankelijk was het enkel een graanmolen, later was er ook sprake van een slagmolen of oliemolen. Sinds 2004 is de molen prachtig gerestaureerd. Hij oogt opnieuw zoals hij er in 1800 heeft uitgezien.

Heraanleg omgeving Laermolen

Vanaf januari 2024 start de Vlaamse waterloopbeheerder VMM met belangrijke werken aan de omgeving van de Laermolen. De stuw aan de watermolen is een vismigratieknelpunt. Vissen kunnen hier door het hoogteverschil niet stroomopwaarts zwemmen, wat belangrijk is voor hun voortplanting. Om dit op te lossen wordt ter hoogte van de Laermolen een visnevengeul aangelegd die er voor zorgt dat de vissen dit hoogteverschil wel kunnen overbruggen.

Verder wordt de omgeving landschappelijk heringericht en ook de brug wordt vernieuwd. Van de Laermolen tot aan de oude Kapelweg, de voetweg naar het Withof, wordt de Molenstraat heraangelegd in kasseien. Er komen wandelwegen en een houten voetgangersbrug achter de Laermolen. De werken zullen ongeveer een jaar duren.

Geschiedenis

De naam van deze molen wordt voor het eerst genoemd in 1391. Het was toen al een oliemolen, maar hij zag er anders uit dan nu: waarschijnlijk was hij opgetrokken in hout. In 1586 wordt deze houten Laermolen volledig in de as gelegd.

Rond 1620 wordt de molen heropgebouwd en krijgt hij ongeveer zijn huidige vorm. Later wordt de molen nog uitgebreid met een tweede molengebouw op de linkeroever. De twee molens zijn verbonden met een majestueus 30 meter lang strodak. Nadat in 1744 de brug ook vernieuwd is, en de Mark voor een stuk rechtgetrokken werd, komt de Laermolen in zijn gouden bloeiperiode. De datum 1744 kan je nu nog steeds aflezen in de arduinen blokken in de brugpijlers.

De dubbele molen, met het strodak en de twee houten waterraderen, werd voor vele oude postkaarten gebruikt. In 1911 sloopt men het sluiswerk en de graanmolen op de linkeroever. Van de oliemolen rechts blijft enkel een ontmantelde, lege ruïne over.

In 1996 wordt de molen door enkele enthousiaste Hoogstratenaren gerestaureerd.

Toekomst
In de omgeving van de Laermolen staat heel wat te gebeuren. Door middel van een breed gedragen participatietraject wordt er nagedacht over de ontwikkeling van dit historische natuurlandschap. Via natuurlijke bermen, heraanleg van de molenvijver, natuurinrichting in de vallei van de Mark, ... wordt een groene belevingszone ontwikkeld waar zowel de bewoners, bezoekers als de natuurliefhebbers hun gading vinden.

Bezoek
De Laermolen is in werking elke tweede en vierde zondag van de maand van 13.30 tot 16.30 uur.
Groepsbezoek met stadsgids kan - na afspraak - het hele jaar door.