Deze charmante kapel in Minderhout werd halfweg de 17de eeuw gebouwd door pastoor Waltman van Dyck, broer van de beroemde schilder Antoon van Dyck.

Legende

De kapel van Onze-lieve-Vrouw van den Akker dankt haar naam aan haar legendarisch ontstaan.

"Waar nu het kapelletje staat, was er vroeger niets meer dan woeste grond en struikgewas met doornen. Op een dag vond een jong meisje al spelend een 'schone pop' onder een struik. Toen ze blij de vondst aan haar moeder toonde, zag deze vrij snel dat het geen gewone speelpop was en borg ze zorgvuldig weg. Groot was de verwondering toen de vondst de volgende dag verdwenen bleek te zijn. Het meisje ging opnieuw op zoek en vond de pop weer op dezelfde plaats bij de struik waar zij ze de vorige dag gevonden had. Dit wonderbaarlijke verhaal werd aan de pastoor verteld en die besloot om de pop in processie naar de parochiekerk te brengen. Tot driemaal toe werd de pop naar de kerk gebracht en driemaal keerde het terug naar de houtstruik. Men wist niet beter dan een kapel te bouwen op de plaats waar Maria duidelijk vereerd wenste te worden."

De legende blijft in de eerste plaats een mondelinge volksoverlevering, maar ook officiële documenten uit 1650 spreken van een 'miraculeus beldeken' in een 'oud capelleke'. Van de vroegste periode en de bouw van de eerste kapel is geen archief bewaard. De bouw van de tweede kapel in 1650 werd wel gedocumenteerd. Naar men zegt, is de volledige bouw van de kapel betaald met de giften van bedevaarders. De eerste steen werd gelegd door Waltman van Dyck. Hij zou 28 jaar lang pastoor blijven in Minderhout.

Wonderen en mirakelen

De kapel bleef ook in de daaropvolgende jaren druk bezocht omwille van de verschillende wonderen en mirakelen. Hierdoor moest de kapel in 1686 en nadien in 1691 nogmaals vergroot worden tot ze in 1696 de huidige vorm kreeg. Tot op heden staat de kapel voor het vragen van genezing en troost. Getuigen hiervan zijn de verschillende ex-voto's en andere uitingen van dankbaarheid die je nog altijd in de kapel kan terugvinden.

Bezoek
De deur van de kapel staat overdag meestal open. Loop dus zeker binnen als je in de buurt bent.