Korte geschiedenis

De kloostersite ligt in het dorpscentrum op slechts 100 meter van de parochiekerk O.L. Vrouw Bezoeking.

In 1879, volle schoolstrijd, wordt hier de eerste steen van een katholieke school gelegd. Door de jaren heen komen er stelselmatig gebouwen bij: een klooster in 1900, een huishoudschool in 1908 en een parochiezaal in 1927. Daarna volgen de gebouwen elkaar in sneltempo op.

In 1946 nemen de zusters van het Heilig Graf de bestaande landelijke huishoudafdeling van de zusters van de H.H Harten van Berlaar over, een succesvol initiatief dat in 1952 uitgroeit tot een middelbare huishoudschool. De huishoudschool van Meer blijft bestaan tot in 1981, het moment waarop de school fusioneert met het VITO Hoogstraten.

De vijf eerste gebouwen zijn vandaag beschermd als monument en ook de omgeving is beschermd als dorpsgezicht. Buiten de historische gebouwen heeft de site ook een waardevolle landschappelijke betekenis met onder andere de imposante beukendreef, omhaagde grasvelden en 4 monumentale lindebomen op de vroegere speelplaats.

De kloostersite is sterk beeldbepalend voor het dorpscentrum en is altijd al een belangrijke plek geweest voor de dorpsbewoners. Men ging hier naar school of de Chiro, de parochiezaal deed jaren dienst als de plek waar vooral verenigingen activiteiten organiseerden en de buitenruimte functioneerde als een soort park en dorpsplein. Er werden op het binnenplein jarenlang orkesten, rommelmarkten en andere evenementen georganiseerd.

Het Meerse Dorpsplein is een goed voorbeeld van hoe een erfgoedlocatie kan dienen als een sterke verbindende kracht binnen een gemeenschap.

Jury Europa Nostra

Europa Nostra Award

Europa Nostra - een Europese organisatie die erfgoedprojecten bekroont - heeft met recht en rede de kloostersite van Meer aan de lijst met uitzonderlijke restauratieprojecten toegevoegd.

De vzw Klooster Meer heeft de laatste 15 jaar heel wat obstakels overwonnen, verschillende overheden weten te overtuigen en door middel van samenwerking weten te bekomen dat Meer met de kloostersite opnieuw een plek heeft waar mensen kunnen samenkomen, ontspannen en genieten.

Meer had geen echt centrum. Deze site is dat nu wel. Er is een theehuis, een B&B, 17 sociale woningen, publieke groene ruimte en een dienstencentrum met lokale bib

Stijn Cools, architect

De kloostersite anno 2024

Vandaag de dag is de kloostersite in Meer opnieuw het kloppend hart van het dorp mét een sociaal karakter. Het traject van de herbestemming is een overdonderend succes.

Naast het gezellige dorpsplein - waar iedereen welkom is - is er het Lokaal Dienstencentrum dat werd ondergebracht in de voormalige parochiezaal.

Ontbijt- en lunchbar De Lokalen verwelkomt je met open armen voor een gezellig hapje en drankje in twee mooi gerestaureerde klaslokalen. Je vindt er tevens een take-away bakkerij en een multifunctioneel lokaal dat gehuurd kan worden.