Het Raadhuis in Meerle is een beschermd monument dat al jaren beeldbepalend is in het centrum van Meerle. Dit is het enige raadhuis dat België rijk is.

Verleden

Dit Raadhuis werd tussen 1910 en 1927 gebouwd naar het ontwerp van Jules Taeymans. Het is ontworpen in een neostijl met elementen uit de gotiek, renaissance en barok en vertoont sterke Hollandse invloeden. Na de fusie der gemeenten in 1977 viel haar functie als gemeentehuis van Meerle weg.

Na jaren drong een volledige renovatie zich op. De restauratie kadert binnen het dorpskernvernieuwingsproject ‘Meerle, ons dorp’ en nadert stilaan de eindfase.

Toekomst

In het vernieuwde Raadhuis worden verschillende stadsdiensten ondergebracht. Zo opent het Lokaal Dienstencentrum (LDC) er een vestiging en de uitleenpost van de bibliotheek neemt er zijn intrek. Buiten de openingsuren van het LDC en de bibliotheek is het ook mogelijk om het Raadhuis te huren voor socio-culturele activiteiten en vergaderingen. Het gemeenschapscentrum neemt deze zaalverhuringen in behandeling. Op deze manier zal het Raadhuis opnieuw zijn centrale rol in het lokale dorpsleven ten volle kunnen opnemen.

Raadhuis Meerle