Landlopersroute

53 km - verkortingen van 37,5 km en 15,5 km

Vertrekpunt

Jan van Cuyckstraat
2320 Hoogstraten
Route hier naartoe

Bezienswaardigheden onderweg

Begijnhof, Sint-Katharinakerk, Wortel-Kolonie, Gelmelslot - Kasteel van Hoogstraten

Vanaf 8 mei 2022 kan je de herwerkte Landlopersroute rijden. De vaste waarden zijn uiteraard behouden gebleven, maar de route is verfijnd en verbeterd. Hoogstraten is één van de 3 vertrekpunten aan de parking Jan Van Cuyck in de Jan Van Cuyckstraat.

De Landlopersroute baadt in een weelderig groen decor. Deze route verbindt de vier penitentiaire instellingen in de regio Hoogstraten, Merksplas en Turnhout en doorkruist de landloperskoloniën van Wortel en Merksplas. Dit domein is een uniek geheel van dreven, bossen, vennen en landbouwgronden. In 1999 werden beide koloniën beschermd als cultureel-historisch erfgoed en sinds juli 2021 maakt Wortel-Kolonie deel uit van de verzameling bijzondere Unesco Werelderfgoedsites. De vallei van het Merkske zorgt er voor dat je op deze route ook kan genieten van heel wat natuurschoon en uitzonderlijke fauna & flora. 

Wortel-Kolonie is het eerste Belgisch cultureel landschap op de Werelderfgoedlijst van Unesco

Wortel-Kolonie, onderdeel van de Koloniën van Weldadigheid in België en Nederland, is op 26 juli 2021 opgenomen op de Unesco-Werelderfgoedlijst.  Het is maar liefst de vijfde erkenning voor Wortel-Kolonie als uniek landschap, na de Europa Nostra Grand Prix Award in 2014, de Sustainable Tourism Award in 2018, de European Landscape Award Alliance in 2019 en het Europees Erfgoedlabel in 2020.

Het Werelderfgoedcomité van de Unesco heeft vier Koloniën van Weldadigheid erkend als getuigen van een uitzonderlijk, ingrijpend en grootschalig sociaal experiment van armoedebestrijding door inrichting van binnenlandse landbouwkoloniën in afgelegen gebieden. Wortel-Kolonie is één van die vier Koloniën van Weldadigheid. De andere liggen in Veenhuizen en Frederiksoord-Wilhelminaoord.

Waarom Werelderfgoed?

De Koloniën van Weldadigheid ontstonden in 1818-1825 als oplossing voor armoedebestrijding. Omdat er in de Verenigde Nederlanden veel armoede en bedelarij heerste, werden arme mensen ingeschakeld om het schrale natuurlijke landschap om te zetten naar vruchtbare gronden. De landerijen werden herschikt en overschreven met een geordende en geometrische structuur. Het resultaat was een landschap met monumentale dreven (lanen), Koloniehuisjes, gestichten en boerderijen met akkerbouw.  Een wandeling door de verschillende Koloniën neemt je mee door de tijd. Hoewel de landlopers ondertussen verdwenen zijn, zijn hun sporen in deze landschappen nog altijd duidelijk zichtbaar.

Er werden destijds 7 Koloniën van Weldadigheid gesticht, onder andere ook in Merksplas. Jammer genoeg werd Merksplas niet weerhouden als Werelderfgoed, omdat er teveel hedendaagse ingrepen in het historische landschap zijn gebeurd. Maar dat belet niet dat Hoogstraten en Merksplas blijven samenwerken om het prachtige potentieel van hun koloniën verder uit te bouwen.

'Aan de Rand van het Land', een podcast over mensen.

Mensen van alle rang en stand, uit alle soorten families en uit alle lagen van de bevolking. Het gaat over mensen die tegenslagen kenden, die uit de boot vielen. Het gaat over mensen aan de rand van het land... Mensen die in Wortel-Kolonie belandden.

Zo ook bakkersknecht Danny. Danny wordt opgepakt wanneer hij dronken in een bushok ligt te slapen. Hij is vader van drie kinderen en heeft een vrouw die thuis op hem zit te wachten. Helaas wordt hij naar Wortel-Kolonie gestuurd waar hij drie maanden zal moeten werken. Verplicht te werken, hard te werken, onder moeilijke omstandigheden en met strenge controle.

Aan de Rand van het Land – met stemmen van Lieven Van Gils, Nico Sturm, Bruno Vanden Broecke en Jonas Vermeulen.