Met één been in de herfstvakantie & een erkenning van UNESCO onder de arm, trok VisitHoogstraten naar Wortel-Kolonie om even op de koffie te gaan bij dé man die het gebied als geen ander kent. Op stap met boswachter Bart Hoeymans.

VH: Wat is je mooiste plekje in Hoogstraten?

BW B: Voor mij zijn er diverse favoriete plekjes in Hoogstraten maar met 2 gebieden heb ik een erg sterke band. Natuurlijk is het recente Unesco werelderfgoed Wortel Kolonie (te bekijken als gebied op zich maar ook als onderdeel van de vallei van het Merkske) één van deze 2 gebieden.  Vooral de landlopersbegraafplaats en het brandven (crashplaats van Halifax bommenwerper) hebben bij mij een speciaal plekje in mijn hart.

Verder kan ik het mooiste bos van de gemeente, de Elsakker, aan iedereen aanraden.

VH: Wat betekent de erkenning van Unesco voor je?

BW B: Dat is wel een erg flinke pluim op mijn boswachtershoed. Het illustreert vooral dat je door samen te werken (een kernbegrip in de kolonies) erg ambitieuze doelen kan behalen. Het is een echte eer dat we als Natuur en Bos meer dan 400 ha van dit gebied kunnen beheren. We zijn terecht trots op de onze realisaties met betrekking tot het beheer en behoud van dit unieke landschap. Dat dit beheer haar vruchten afwerpt zien we aan de sterk verhoogde biodiversiteit die opfleurt in de diverse leefgebieden (bos, heide, vennen, graslanden, …) De sterk toegenomen bezoekersaantallen (die al dateren van voor COVID en Unesco) bewijzen dat we (samen met de andere partners) erin geslaagd zijn de recreant gastvrij te ontvangen.

VH: Waarom ben je graag boswachter?

BW B: Het is een ongelofelijk gevarieerde job met een erg groot maatschappelijk belang. We staan er niet altijd bij stil maar bos, natuur, open ruimte, biodiversiteit, etc zijn belangrijk voor ons allemaal. Ze leveren ecosysteemdiensten en zorgen ook voor ontspanning en rust op de momenten dat we deze het meest nodig hebben. Dat laatste heeft de COVID-pandemie ons duidelijk gemaakt toen bos- en natuurgebieden de enige plaatsen waren waar mensen terecht konden.

VH: Wat is je favoriete seizoen?

BW B: Als dooddoener zeg ik altijd dat ieder seizoen zijn charmes heeft maar als ik eerlijk ben dan hou ik het meeste van de vroege lente (vanaf half maart tot begin mei) wanneer de natuur terug frisgroen wordt en uit haar wintersluimer komt. Van die ontwakende natuur, en de langere dagen, kan ik vrij vrolijk worden.

VH: Hoe ziet een dag ‘op stap met boswachter Bart’ eruit?

Als je een gevarieerde job wil, dan is boswachter iets voor u want geen enkele dag ziet er hetzelfde uit. Als boswachter hebben we verschillende kerntaken waarbij we kort samengevat, beheerders van bos- en natuurgebieden zijn. We stippelen het beheer mee uit en volgen de uitvoering ervan op het terrein. Omdat we willen weten of ons beheer de juiste effecten heeft steken we veel tijd in inventarisatie en monitoring van de aanwezige fauna en flora.  We treden op, zijn gastheer en aanspreekpunt voor de talrijke bosbezoekers, en als het nodig is kunnen we politioneel ingrijpen tegen bosbezoekers die zich niet aan de regels houden. Dit werk doen we zelden alleen en we werken dan ook samen met diverse organisaties, partners, landbouwers en vrijwilligers. Dat samenwerken zit bij onze organisatie in het bloed want onder ons motto ‘meer, beter en samen’ creëert Natuur en Bos met diverse partners een groter draagvlak voor natuur. Natuurlijk gaat dit samen met de nodige administratie waarmee ik ongeveer 1/3de van mijn tijd zoet ben. Ik ben dus wel 2/3de van de tijd buiten in de natuur te vinden.

Mijn werkdag gisteren:

  • Werkoverleg met arbeidersploeg 
  • Diverse monitoringsprojecten (nachtvlinders, amfibieën) in Elsakker en Merkske
  • Opvolgen werken door aannemer (maaien natte graslanden)
  • Terreinbezoek met aannemer ivm afbreken van zonevreemde gebouwen in het Moer
  • Te woord staan van recreanten met vraag over maaibeheer
  • Administratie (mails, rapportage uitgevoerde werken, advies MTB-toertochten, …)

VH : Wat moet je doen om zelf boswachter te worden?

BW B: Het belangrijkste is HEEL erg veel liefde en passie voor de materie hebben. Als je dat hebt dan kan je verder gaan met het volgen van de opleiding ‘Natuurmanagement’ bij Inverde: https://www.inverde.be/opleidingen/natuurmanagement-basis-klassieke-opleiding . Deze opleiding moet je positief afgerond hebben om mee te kunnen solliciteren naar de mooiste job die er bestaat.

Volg je boswachter Bart graag mee op instagram, dat kan: https://www.instagram.com/boswachter_bart/

Hoor je het boswachter Bart graag zelf uitleggen? Dat kan ook: https://www.facebook.com/het.merkske/videos/541607983629142