Wortel-Kolonie luchtfoto Foto: L. Verhoeven

Wortel- en Merksplas-Kolonie zijn plekken met een heel bijzonder verhaal.

De kolonies werden in de Nederlandse tijd opgericht als Koloniën van Weldadigheid, samen met 5 zusterkolonies in Nederland. Wortel-Kolonie werd, samen met de 3 Nederlandse koloniën van Frederiksoord, Wilhelminaoord en Veenhuizen, in juli 2021 toegevoegd aan de lijst van Unesco Werelderfgoed. Het was een innovatief project voor armoedebestrijding, dat grote internationale interesse wekte. Via de oprichting van landbouwkolonies hoopte men het leven van arme mensen terug op de rails te zetten. Er waren twee soorten van zulke kolonies, elk met een typisch landschapspatroon: vrije voor gezinnen,  zoals Wortel, en onvrije voor landlopers en bedelaars, zoals Merksplas.

Na het ontstaan van België, ging het project failliet. Aan het einde van de 19e eeuw nam de staat de draad weer op en vormde de beide kolonies om tot opvangcentra voor landlopers. Wie geen vast adres had, geen werk en geen geld op zak om een brood te kopen, kwam hier terecht. Na de invoering van sociale wetten, nam de nood aan dit soort van centra af. Een deel van de vrijgekomen ruimte werd ingevuld met gevangenissen – die er nu nog altijd zijn. Een samenwerkingsverband van partners zorgt er nu voor dat ook de andere monumentale gebouwen en het typische kolonielandschap met statige dreven in ere hersteld worden. Dankzij allerlei nieuwe initiatieven blijven de unieke historische en ecologische waarden van het gebied bewaard.

Schaapsherder Wortel-Kolonie

Praktisch

  • Reserveren: Visit Hoogstraten
  • Afspraak: Bezoekerscentrum Kolonie 5-7
  • Duur: 2 uur
  • Prijs: € 60 per groep
  • Autocar zelf te voorzien.