'Aan de Rand van het Land' is de titel van de gloednieuwe podcast die het verhaal van Wortel-Kolonie vertelt. Wortel-Kolonie is een natuurgebied met vennen en bossen, een landbouwgebied met weilanden en akkers en een erfgoedlocatie met boerderijen en bewakerswoningen. Een unieke combinatie wat van Wortel-Kolonie een uniek gebied met een nog unieker verhaal maakt. Wortel-Kolonie is het eerste cultuurlandschap in Vlaanderen op de lijst van Unesco Werelderfgoed.

Waarom Wortel-Kolonie Werelderfgoed werd

Bijzondere plekken, met een intrigerende naam en een fascinerende geschiedenis. Dat zijn de Koloniën van Weldadigheid. En toch kennen maar weinig mensen het verhaal erachter, en de verhalen van de vele tienduizenden mensen die er verbleven. Deze podcast vertelt die verborgen geschiedenis. Met verhalen uit Wortel-Kolonie, een wonderlijke plek aan de rand van het land, die 200 jaar oud is en onlangs toegevoegd werd aan de lijst van UNESCO werelderfgoed.

Goed nieuws! De podcast 'Aan de Rand van het Land' heeft ondertussen nog drie vervolgafleveringen gekregen dankzij de steun van Leader Markaante Kempen+ en Kempens Landschap. Beluister ze allemaal.

Ontmoet Danny, bakkersknecht.

'Aan de Rand van het Land' gaat over mensen.
Mensen van alle rang en stand, uit alle soorten families en uit alle lagen van de bevolking. Het gaat over mensen die tegenslagen kenden, die uit de boot vielen. Het gaat over mensen aan de rand van het land... Mensen die in Wortel-Kolonie belandden.

Zo ook bakkersknecht Danny. Danny wordt opgepakt wanneer hij dronken in een bushok ligt te slapen. Hij is vader van drie kinderen en heeft een vrouw die thuis op hem zit te wachten. Helaas wordt hij naar Wortel-Kolonie gestuurd waar hij drie maanden zal moeten werken. Verplicht te werken, hard te werken, onder moeilijke omstandigheden en met strenge controle.

Podcast beluisteren

Luister in Wortel-Kolonie of waar je maar maar wil.

Waar je de podcast beluistert, bepaal je helemaal zelf. Idealiter beluister je hem te midden van Wortel-Kolonie wat de beleving alleen maar sterker maakt. Maar ook op de fiets, tijdens het tuinieren, of thuis vanuit je luie zetel is 'Aan de Rand van het Land' te beluisteren.

Om 'Aan de Rand van het Land' te beluisteren bestaan er verschillende platformen.
De bekendste zijn Spotify, Apple Podcasts, ...

Download de podcast gratis via het platform van jouw keuze.

Het verhaal van Wortel-Kolonie: Van bedreigd erfgoed naar Unesco Werelderfgoed

De Koloniën van Weldadigheid - 7 in totaal - ontstonden in de periode 1818-1825 als oplossing voor armoedebestrijding. Omdat er in de Verenigde Nederlanden (van België is dan nog geen sprake) veel armoede en bedelarij heerste, werden arme mensen ingeschakeld om het schrale natuurlijke landschap om te zetten naar vruchtbare gronden. De landerijen werden herschikt en overschreven met een geordende en geometrische structuur. Het resultaat was een landschap met monumentale dreven, koloniehuisjes, gestichten en boerderijen met akkerbouw. Hoewel de landlopers ondertussen verdwenen zijn, zijn hun sporen in het landschap nog altijd zichtbaar.

Uit het hele land worden grote aantallen mensen en families in armoede naar deze koloniën gestuurd om aan landbouw te doen, school te lopen en discipline aan te leren. Landlopers, bedelaars en ook weeskinderen worden gedwongen opgenomen. Het project kende geen succes en werd na de Belgische onafhankelijkheid (1830) afgevoerd.

Na de nodige aanpassingen startte de Rijksweldadigheidskolonie in 1881 opnieuw en werd het een thuishaven voor landlopers en bedelaars. Tot aan de Eerste Wereldoorlog waren er dan vijfduizend landlopers-gedetineerden. Na de afschaffing van de wet op de landloperij in 1993 werden de centrale gebouwen van de 'kolonie' ingericht als gevangenis. De overige gebouwen en gronden kregen een nieuwe bestemming.

Sinds 1999 is Wortel-Kolonie beschermd als landschap. Stap voor stap werd alles in het werk gesteld om het behoud van het bijna 1000 hectare grote landschap te bewerkstelligen. In minder dan dertig jaar veranderde de status van Wortel-Kolonie van top 100 meest bedreigde erfgoedsites ter wereld naar de titel Unesco Werelderfgoed.

De podcast 'Aan de Rand van het Land' kwam tot stand met de steun van Stichting Kempens Landschap en Leader MarkAante Kempen +.