Naar jaarlijkse gewoonte strijkt IKO de Kunstacademie neer in het Stedelijk Museum voor haar jaarlijkse tentoonstelling. Gedurende de zomermaanden kan je komen genieten van een selectie van de beste werken van de studenten.

De expo 'IKO stelt tentoon' loopt van donderdag 29 juni tot en met zondag 3 september in het Stedelijk Museum Hoogstraten. De toegang is, zoals steeds, gratis.

In het verleden kreeg je tijdens de zomerexpo van IKO vaak een selectie te zien van de werken van afstuderende cursisten van een specifieke kunstdiscipline. Dit jaar gooien we het roer om! Het decreet rond deeltijds kunstonderwijs kreeg een nieuwe invulling waarbij het leerdoel 'het presenteren van werk en het opbouwen van tentoonstellingen' meer aandacht krijgt. Dit leerdoel werd dus ook vertaald in de IKO-opleidingen, voornamelijk in de afdeling specialisatie.

We dragen de sleutels van onze museumzalen daarom over aan de cursisten van het eerste jaar specialisatie. Zij maakten een selectie uit werk van IKO-studenten uit alle graden. Zo presenteert deze expo de academie in al haar facetten en kan je komen genieten van werken van volwassenen, jongeren en kinderen.

Wees welgekomen!