Het museum blaast dit jaar 25 kaarsjes uit! Op woensdag 24 april 2024 is het precies 25 jaar geleden dat het Stedelijk Museum haar deuren opende in het voormalige Conventshuis van het begijnhof. Het museum opende de deuren toen het begijnhof net officieel werd heropend na jarenlange renovaties en restauraties.

De museale traditie van het museum gaat echter al véél verder terug in de tijd. Al bijna een eeuw bestaat er op een of andere vorm een museum dat zich richt op de Hoogstraatse geschiedenis. Onder deken Lauwerys ontstond de Hoogstratens Oudheidkundige Kring (HOK) in 1928. Zij beschikten over een collectie "historisch, oudheidkundig, artistiek en folkloristisch materiaal, vooral over Hoogstraten en omstreken".

Iets later, in de jaren '30, ontstond uit een grote schenking van kunstenaar Alfred Ost het Heilig Bloed Volksmuseum. Ost had eerder al schenkingen gedaan aan Roosendaal en de Maatschappij voor Dierkunde in Antwerpen. Maar een groot deel van zijn collectie schonk hij aan Hoogstraten.

Later fusioneerden deze twee geschiedkundige spelers tot het Stedelijk Ostmuseum dat vanaf 1971 zijn onderkomen vond in het begijnhof, zij het op een andere locatie dan het huidige museum.

In 1994 werd de collectie van het Stedelijk Ostmuseum overgedragen aan het stadsbestuur. Zij vulden het op hun beurt aan met objecten die in eigendom van de stad waren. Na de afronding van de restauratie van het begijnhof opende in 1999 het Stedelijk Museum Hoogstraten officieel de deuren in het voormalige conventshuis van het begijnhof.

25 jaar liefde voor de Hoogstraatse geschiedenis!

Vanuit die diverse en rijke collectie putten we al 25 jaar lang inspiratie voor tal van tijdelijke exposities. De teller staat ondertussen boven de 100 tentoonstellingen(!) die we met liefde en plezier hebben samengesteld voor jullie!

Vanaf 24 april blikken we terug op 25 jaar Stedelijk Museum en kijken we ook vooruit naar de komende 25 jaar. Hoe willen wij als museum groeien en evolueren? En wat verwachten jullie van het museum de komende 25 jaar? We nodigen je uit om daar samen met ons over te komen nadenken. Daarom richten we een zone in waar je jouw gedachten en ideeën kan achterlaten. Een inspiratiemuur om ons te voeden als we nadenken over een mogelijk nieuwe richting voor het museum!

Bovendien kan je ook ons nieuwe, en eigenlijk, eerste logo van het Stedelijk Museum komen ontdekken. Daarmee willen we de start van ons vernieuwingstraject officieel inzetten.

Als jarige trakteren we jullie natuurlijk ook graag. Kom je vanaf 24 april bij ons op bezoek, dan krijg je als bezoeker een zakje heerlijke chocolade begijntjes! Want ook de gekende chocolade begijntjes vieren hun 25-jarig jubileum. Zij werden immers bedacht en geïntroduceerd naar aanleiding van de heropening van het begijnhof in 1999.

Kortom, geen grote feestelijkheden met veel toeters en bellen voor ons 25-jarig bestaan, maar wel veel grootse plannen. En die smeden we graag samen met jullie.

Bedankt dat we jullie al 25 jaar mogen verrassen met de boeiende geschiedenis van Hoogstraten!