In de expo 'Kome wat komt' laten we de sculpturen van hedendaags beeldhouwer Bert Van Mieghem in gesprek gaan met de rijke collectie van Alfred Ost die het museum beheert. Sluit de vormentaal van Bert aan op het wereldbeeld dat Ost erop na hield? Botsen hun oeuvres of worden er net verrassende bruggen gebouwd? We laten de werken de dialoog aangaan en nodigen de toeschouwer uit om te laten kome wat komt als je in deze kunsttentoonstelling duikt.

De tentoonstelling is te zien van zaterdag 1 april tot en met zondag 25 juni 2023 in Stedelijk Museum Hoogstraten. De toegang is, zoals steeds, gratis.

Menselijke emoties zijn nooit veraf in Berts vormentaal. Angsten, vreugde, frustratie, onzekerheid,... Bert negeert de conventionele vormentaal als hij deze thematieken omzet in zijn typerende sculpturen. We zouden het bijna als outsider kunst kunnen benoemen. Maar toch zijn er invloeden merkbaar van andere gevestigde kunstenaars zoals Fred Bervoets, Walter Goossens, Wilfried Pas en ja, ook Alfred Ost. Waar Bert zich aanvankelijk richtte op het maken van portretten evolueerde zijn werk steeds meer naar beelden gedreven door fantasie. Menselijke schedels vervormden steeds meer tot rare, soms zelfs angstaanjagende figuren. Nieuwe wezens ontstonden, samengesteld uit gezichten, schedelfragmenten en attributen van dieren. Gelukkig is humor nooit veraf. Met zijn werken wil Bert de toeschouwer zelf laten nadenken, dromen, fantaseren, maar laat je niet (mis)leiden door de soms subtiele boodschappen die hij in zijn werken verwerkt!

Wie vertrouwd is met het werk van Alfred Ost (°1884 - *1945) weet dat dit erg divers is. Ost putte inspiratie uit het alledaagse. Werkend vanuit zijn geheugen en fantasie bracht hij de dingen die hij iedere dag zag, voelde, dacht,... tot leven in zijn werken. Daarmee werd zijn werk een spiegel van zijn tijd, maar vooral ook van zijn innerlijke bewogenheid. Een gevoelsmens wiens ziel in volledige beroering gebracht kon worden door zowel vreugde als verdriet. Ook zijn sterke idealisme vormt een rode draad in zijn werken. Daarbij was zijn grootste bekommernis de triomf van het materialisme waardoor hij bekrompenheid en hebzucht de overhand zag nemen bij zijn tijdsgenoten. Met zijn kunst wilde hij de geest verheffen en de cultuur vergeestelijken. Een streven dat hij ook na zijn dood wilde laten nawerken door zijn oeuvre integraal aan het volk te schenken in de vorm van een eigen museum. Dat museum kwam er uiteindelijk niet, maar zijn werk vormt een belangrijk aandeel van de collectie van het Stedelijk Museum Hoogstraten en wijdt er dan ook regelmatig een tentoonstelling aan.

Hoewel beide kunstenaars zich toeleggen op heel andere disciplines zijn er heel wat raakvlakken te bespeuren. Bij inspiratie en fantasie komt er wat er komt... Kom ontdekken in deze fantasieprikkelende tentoonstelling hoe de twee verschillende werelden van deze kunstenaars zich met elkaar weten te verzoenen.

Stedelijk Museum voor families
Dit vind je vast ook interessant!